Dr. Öğr. Üyesi
Akif GÖKÇE
Birim
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği